Kingo Wind

Jeg arbejder for Kingo Wind som nedtager og genbruger vindmølleparker. Mit job består i at udarbejde livscyklusanalyser på håndteringen af vindmøller fra nedtagning i slutningen af første livscyklus og til komponenterne bliver til nye produkter i en ny livscyklus.